Labākais pastnieks un/vai pasta
nodaļas operators

Pasakiet paldies savam pasta darbiniekam, novērtējot viņa darbu!

(vārds, uzvārds, pasta nodaļa)